Materias (2020-2021)

Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Plano de estudos

Materias obrigatorias

As materias obrigatorias son ditadas nas tres universidades. Indícanse as ligazóns ás guías docentes correspondentes, excepto á do Traballo Fin de Mestrado, que se incluirá proximamente.

Nome

ECTS

Modelos e métodos na lingüística actual • UDC  |  USC  |  UVigo

6

Lingüística de corpus • UDC  |  USC  |  UVigo

6

Lingüística aplicada • UDCUSC  |  UVigo

6

Tecnoloxías lingüísticas • UDC  |  USC  |  UVigo

3

Recursos bibliográficos e xéneros científicos • UDC  |  USC  |  UVigo

3

Prácticas externas • UDC  |  USC  |  UVigo

6

Traballo Fin de Mestrado • UDC | USC | UVigo

6

Materias optativas

 Escóllese unha das tres especialidades, e cúrsanse dous módulos por especialidade.

Cada materia optativa minístrase desde unha das tres universidades, e emítese por videoconferencia interactiva para as outras dúas.

Nome

ECTS

Especialidade 1. Adquisición e ensino de linguas

 

36

Módulo  A1.  Lingüística aplicada á adquisición de linguas

 

12

Lingüística de corpus e adquisición da lingua • USC

3

 

Conciencia lingüística (“language awareness”) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües • UVigo

3

 

Aplicacións da psicolingüística • UVigo

3

 

Análise da conversa aplicada • UDC

3

 

Módulo  B1.  Ensino de segundas linguas

 

12

Avaliación • UVigo

3

 

Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe • USC

3

 

Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe • UVigo

3

 

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas • UVigo

3

 

Módulo  C1. Lingua de signos española

 

12

Gramática e léxico da lingua de signos española • UVigo

3

 

Usos profesionais da lingua de signos española • UVigo

3

 

Adquisición e desenvolvemento da lingua na comunidade xorda • UVigo

3

 

Ensino da lingua oral a xordos e da lingua de signos a ouvintes • UVigo

3

 

Especialidade  2. Comunicación e recursos lingüísticos

 

36

Módulo  A2. Linguas e tecnoloxías

 

12

Deseño e desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas • USC

3

 

Procesamento da linguaxe oral • USC

3

 

Dixitalización e edición • UDC

3

 

A información lingüística e internet • UDC

3

 

Módulo  B2. Comunicación profesional

 

12

Comunicación multimodal • UDC

3

 

Comunicación oral • UDC

3

 

Comunicación escrita • UDC

3

 

Terminoloxía e linguaxes específicas • UDC

3

 

Módulo  C2. Mediación e planificación

 

12

Mediación lingüística • UVigo

3

 

Políticas lingüísticas • UDC

3

 

Planificación lingüística • UDC

3

 

Multilingüismo e internet • UDC

3

 

Especialidade  3. Léxico, gramática e variación

 

36

Módulo  A3. O universo do léxico

 

12

Fundamentos de lexicoloxía e lexicografía • USC

3

 

A elaboración do dicionario • USC

3

 

A avaliación de dicionarios • UDC

3

 

Terminoloxía e terminografía • UVigo

3

 

Módulo  B3. Semántica, gramática e pragmática

 

12

Cuestións de semántica e sintaxe • USC

3

 

Dimensións do significado. Semántica e pragmática • USC

3

 

Gramática e discurso • USC

3

 

Cuestións actuais da Gramática • USC

3

 

Módulo  C3. Lingüística contrastiva e variación

 

12

Variación lingüística • USC

3

 

Temas de lingüística contrastiva • UVigo

3

 

Contacto de linguas e as súas consecuencias • UDC

3

 

Cambio lingüístico • USC

3