Información xeral

Denominación do título

Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Verificación e autorización

Título interuniversitario: Si
Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: Orde do 05/12/2013 (DOG 20/12/2013)
Data de publicación no BOE: 16/04/2014 (corrección de erros: 24/04/2014 e 12/05/2014)
Data da última acreditación: 25/09/2013

Número de créditos e duración

60 créditos, distribuídos en 2 cuadrimestres

Centro responsábel

Facultade de Filoloxía, Universidade da Coruña (universidade coordinadora)

Centros onde se imparte

Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña (UDC)
Campus da Zapateira
Rúa Lisboa 7
15008 A Coruña
Tfno.: (+34)  881 011 713  (extensión interna: 1713)
Fax: (+34)  981 16 71 51  (extensión interna: 1879)
Correo-e: admifil@udc.es

Facultade de Filoloxía
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Avda. Castelao, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela
Tfno.: (+34) 881 811 750
Tfno. (decanato): (+34) 881 811 759
Fax: (+34) 881 811 818
Correo-e: zfixdeca@usc.es

Facultade de Filoloxía e Tradución
Universidade de Vigo (UVigo)
Campus Lagoas Marcosende
36200 Vigo
Tfno. (+34) 986 812 251
Fax: (+34) 986 812 380
Correo-e: sdfft@uvigo.es

Universidade coordinadora e universidades participantes

Universidade coordinadora:

Universidade da Coruña

Universidades participantes:

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo

Outros datos

Periodicidade da oferta: anual
Número de prazas de novo ingreso ofertadas: 10 en cada universidade; 30 en conxunto
Tipo de ensino: presencial
Réxime de estudo: tempo completo e tempo parcial
Linguas en que se imparte: galego e español

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

Serán de aplicación os sistemas propostos polas respectivas Universidades nas súas “Normativas de Recoñecemento e Transferencia de Créditos para Titulacións Adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior EEES”.

Están accesíbeis publicamente a través da web nas seguintes ligazóns:

Estas normativas cumpren neste punto co estabelecido no RD 861/2010, de 2 de xullo, polo cal se modifica o RD 1393/2007, de 29 de outubro, e teñen como principios, de acordo coa lexislación vixente, os seguintes:

  1. Un sistema de recoñecemento baseado en créditos (non en materias) e na acreditación de competencias.
  2. A posibilidade de estabelecer, con carácter previo á solicitude dos estudantes, táboas de recoñecemento globais entre titulacións que permitan unha rápida resolución das peticións sen necesidade de informes técnicos para cada solicitude e disciplina.
  3. A posibilidade de especificar estudos estranxeiros susceptíbeis de seren recoñecidos como equivalentes para o acceso ao grao, ao posgrao ou ao doutoramento.
  4. A posibilidade de recoñecer outros estudos e competencias profesionais acreditadas.

Non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes aos traballos fin de grao e máster.

Comisións académicas

Universidade da Coruña (UDC)
Esperanza Morales López (coordinadora)
Esperanza Acín Vila
Félix Córdoba Rodríguez (representante do decanato)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Gabriela Prego Vázquez (coordinadora)
María José López Couso (decana)
Xosé Luís Regueira
Pablo Gamallo (secretario)

Universidade de Vigo (UVigo)
Inmaculada Báez Montero (coordinadora)
Susana Rodríguez Barcia (vicedecana de Calidade)
Miguel Cuevas Alonso