Características

  • Profesorado altamente cualificado

  • Profesorado convidado de recoñecido prestixio

  • Workshops asociados

  • Titorización individualizada

  • Matrícula a tempo completo ou a tempo parcial

  • Tipo de ensino presencial

  • Validación de materias a licenciadas/os e estudantes doutros estudos de mestrado

  • Alumnado internacional