Sánchez Palomino, María Dolores

Universidade | Universidad
UDC
Docencia
A avaliación de dicionarios
Liña(s) de TFM | Línea(s) de TFM
Lexicografía e metalexicografía
Enderezo | Dirección
107, Primeiro andar
Facultade de Filoloxía
Campus da Zapateira s/n
CP 15071 A Coruña
Teléfono(s)
881 011848
Correo-e
Correo-e
Ligazón institucional | Enlace institucional
Intereses e ligazóns profesionais | Intereses y enlaces profesionales
Liñas de investigación: Lexicoloxía e lexicografía, Edición de textos medievais, Linguas románicas, Lingua galega
Outras actividades: Tradución
Coordinadora do Grupo de Estudos Románicos e Comparados (ROMANYCOM): http://romanycom.udc.es
Coordinadora da Rede de Lexicografía (RELEX), rede internacional composta por 16 grupos de investigación: http://relex.udc.es
Horario