Álvarez Blanco, Rosario

Universidade | Universidad
USC
Docencia
Cuestións actuais da Gramática
Liña(s) de TFM | Línea(s) de TFM
Variación e cambio lingüístico
Enderezo | Dirección
Gab. 202
Fac. Filoloxía
Avda. Castelao, sn
Santiago de Compostela

Instituto da Lingua Galega
Praza da Universidade 4
Santiago de Compostela
Teléfono(s)
881 812803 (ILG)
881 811789 (Fac.)
Correo-e
Ligazón institucional | Enlace institucional
Horario