Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo

Universidade | Universidad
UVigo
Docencia
Conciencia lingüística ("language awareness") e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües
Liña(s) de TFM | Línea(s) de TFM
Bilingüismo, plurilingüismo, implicacións didácticas do "multilingual turn", estratexias docentes para o desenvolvemento da conciencia plurilingüe, didáctica plurilingüe panromance, ideoloxías do monolingüismo, conversación bilingüe
Enderezo | Dirección
Despacho C57
Dpto. de Tradución e Lingüística
Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus das Lagoas-Marcosende, s/n
36310-Vigo
Teléfono(s)
986 812358
Correo-e
Ligazón institucional | Enlace institucional
Intereses e ligazóns profesionais | Intereses y enlaces profesionales
Bilingüismo. Análise da interacción. Etnografía da comunicación.
Editor-in-Chief da revista Sociolinguistic Studies: http://www.equinoxpub.com/journals/index.php/SS
Horario