Gómez Clemente, Xosé María

Universidade | Universidad
UVigo
Docencia
Terminoloxía e terminografía
Enderezo | Dirección
Gabinete A38
Facultade de Filoloxía e Tradución
36330 Vigo
Teléfono(s)
988 812255
Correo-e
Ligazón institucional | Enlace institucional
Intereses e ligazóns profesionais | Intereses y enlaces profesionales
Liñas: Terminoloxía, neoloxía, fraseoloxía.
Proxectos: http://sli.uvigo.gal
Horario