Comisión de selección e criterios de baremación de solicitudes (2017-2018)

A comisión de selección é única para as tres universidades. Os criterios de baremación das solicitudes de admisión son os mesmos para as tres universidades. A documentación provén da Universidade da Coruña por ser esta a universidade coordinadora.

pdf Descargar PDF

2017 2018 mila admision comision e criterios p1

2017 2018 mila admision comision e criterios p2