alpha1

Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MiLA)

Este mestrado universitario constitúe unha reorganización e transformación de catro títulos de mestrado anteriormente impartidos nas tres universidades galegas: o Máster Interuniversitario en Lingüística Galega (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo), o Máster Universitario en Estudos Lingüísticos (USC), o Máster Interuniversitario en Lingüística e as súas Aplicacións (UDC e UVigo) e o Máster Universitario en Lingua e Usos Profesionais (UDC). Destes catro títulos, os tres primeiros —de orientación investigadora— proveñen da reconversión doutros tantos programas de doutoramento, que recibiron a Mención de Calidade do Ministerio. O presente Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MiLA), implica as áreas de coñecemento de Lingüística Xeral e todas as de linguas presentes no Sistema Universitario Galego.

O programa está dirixido a persoas graduadas en Filoloxía, Lingüística, Tradución e Interpretación, Humanidades e Socioloxía, ou con formación académica afín. Este título permite que o estudantado, atendendo á súa procedencia, adquira e/ou reforce unha formación lingüística avanzada (módulo de cursos obrigatorios, de carácter metodolóxico e fundamental) e se especialice nun ou en varios dos bloques temáticos de carácter esencialmente aplicado en que están agrupadas as materias optativas: didáctica de linguas, lexicografía, lingua de signos, e discurso e sociedade.