alpha1

AVISO:

De conformidade co previsto nos plans de continxencia das universidades do Sistema Universitario Galego e seguindo as instrucións das autoridades sanitarias e educativas autonómicas e estatais, a coordinación do Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada

ACORDA:

1. Que, dado que as aulas das materias do 2.º cuadrimestre finalizan na semana do 30 de marzo (data en que se suspende, polo momento a docencia presencial e as titorías presenciais até ese día), as actividades docentes presenciais poidan ser substituídas por actividades non presenciais atendendo ás particularidades de cada materia, ademais de garantir ao estudantado as titorías virtuais e o acceso a todos os materiais e recursos docentes a través dos campus virtuais.

2. Que as prácticas externas curriculares poidan ser continuadas por teletraballo, previo acordo coas entidades de prácticas e, de non ser posible o teletraballo, o alumnado non se verá prexudicado.

3. Que, durante o período de suspensión da actividade presencial, sexan suspendidas tamén as lecturas de TFM presenciais.

Moitas grazas pola vosa colaboración.

A coordinación do MILA,

Xoán López Viñas (UDC), Gabriela Prego Vázquez (USC) e Fernando Ramallo (UVigo)

Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MiLA)

Este máster universitario constituye una reorganización y transformación de cuatro títulos de máster anteriormente impartidos en las tres universidades gallegas: el Máster Interuniversitario en Lingüística Gallega (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo), el Máster Universitario en Estudios Lingüísticos (USC), el Máster Interuniversitario en Lingüística y sus Aplicaciones (UDC y UVigo) y el Máster Universitario en Lengua y Usos Profesionales (UDC). De estos cuatro títulos, los tres primeros —de orientación investigadora— provienen de la reconversión de otros tantos programas de doctorado, que recibieron la Mención de Calidad del Ministerio. El presente Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MiLA), implica a las áreas de conocimiento de Lingüística General y todas las de lenguas presentes en el Sistema Universitario Gallego.

El programa está dirigido a personas graduadas en Filología, Lingüística, Traducción e Interpretación, Humanidades y Sociología, o con formación académica afín. Este título permite que el estudiantado, en función de su procedencia, adquiera y/o refuerce una formación lingüística avanzada (módulo de cursos obligatorios, de carácter metodológico y fundamental) y se especialice en uno o en varios de los bloques temáticos de carácter esencialmente aplicado en los cuales se agrupan las materias optativas: didáctica de las lenguas, lexicografía, lengua de signos, y discurso y sociedad.