Datas de defensa dos TFM

As datas de defensa dos Traballos Fin de Mestrado serán as seguintes:

 • Oportunidade de febreiro:
  • UDC e UVigo: do 21 ao 23 de febreiro de 2017.
  • USC: do 30 ao 31 de xaneiro de 2017 e do 21 ao 23 de febreiro de 2017.
 • Oportunidade de xuño: do 20 ao 23 de xuño de 2017.
 • Oportunidade de xullo:
  • UDC: do 26 ao 27 de xullo de 2017.
  • USC e UVigo: do 19 ao 21 de xullo de 2017.