Planificación | Calendario

Esta é unha panorámica xeral da planificación e calendario do Mestrado. Pode ver ou descargar a imaxe a tamaño completo clicando co botón dereito. Tamén se pode descargar nos seguintes formatos, para utilizar con aplicativos de planeamento e xestión:

Esta es una panorámica general de la planificación y el calendario del Maestrado. Puede ver o descargar la imagen a tamaño completo con el botón derecho. También se puede descargar en los siguientes formatos, para utilizar con aplicaciones de planificación y gestión:

Actualización: 2017.05.01

planificacion e calendario do mestrado mila 2016 2017 170501